Forests of Montenegro (2nd edition)

Pored pet nacionalnih parkova, kroz koje ćemo proći sa velikim djetlićem, istražićemo i neka druga područja i upoznati srodne djetliće, ali i druge životinjske vrste karakteristične za šume koje čine našu zemlju ljepšom i bogatijom.

Da li znate da je 1991. godine Crna Gora proglašena ekološkom državom? Više od 60 odsto površine Crne Gore pokriveno je šumom, što je čini jednom od najzelenijih država u Evropi, nakon Finske, Švedske i Slovenije. Životinjski svijet je takođe jako bogat.

Zabavite se i istražujte uz naše drugare koji vas uvode u magični svijet flore i faune. Ne zaboravite da biljni i životinjski svijet moramo čuvati – koliko je on važan za nas, toliko je važna i naša uloga u njegovom opstanku. Budimo dobri prema vrstama sa kojima dijelimo prostor!

Dvojezično izdanje: crnogorski i engleski jezik.

A4; 20 strana; 16 ilustracija

Druga izdanja